mannendans
HOME DANS CONSULT LEZINGEN AGENDA CONTACT

T 0578 610 161
beweegreden@planet.nl

ANBI
De belastingdienst heeft Stichting Beweegreden erkend als Algemeen Nut Beogende Instellling.

Neem contact met ons op als u ons werk wilt steunen.

 

 

De voorstander

De prostaat erkennen in zijn levenselixer.

  • NL
  • DE

beweegredenTerwijl we niet meer weten waar we ja tegen moeten zeggen, zijn er in deze tijd in onze samenleving steeds meer problemen met de prostaat, ook wel voorstanderklier geheten. 

Problemen met de prostaat

We weten niet waar we goed aan doen, waar we voorstander van zijn. De prostaat genereert de beschermende voedende levenselixer om het sperma in staat te stellen de barre tocht te overleven naar de eicel om tot conceptie te komen.

Van de miljoenen spermacellen is er slechts af en toe één die daadwerkelijk tot conceptie komt. De andere zijn echter net zo essentieel om de conceptie voor die ene mogelijk te maken. Parallel hieraan zijn er duizenden ideeën die niet tot een nieuw concept leiden, maar gezamenlijk ondersteunen zij de weg van dat ene idee dat wel tot een concept komt. 

Realiseer je, we zijn ook  gezegend dat het maar zeldzaam tot conceptie komt, tot nieuw leven. Een concept of nieuw leven zal alles opeisen om te rijpen en tot wasdom te komen. Een investering die een periode van je leven totaal beslag op je legt.


stichting beweegreden


Waar sta je voor?

Waar ben je voorstander van? Leer om rechtop en oprecht te dansen en te communiceren. Voor ieder mens is het van belang om gezien te worden in kwaliteit, vitaliteit, kracht, integriteit, intelligentie en competentie. Natuurlijk proberen we allen ons ergens in te bekwamen, om gezien te worden, om uitverkoren te zijn.


mannendans

Wat Diadans kan betekenen

In het project ‘Voorstander, integer en oprecht’ wordt de basale levensbeschermer in de man erkend. Met Diadans werken we aan een oprechte attitude.

Het wordt tijd dat we inzien dat al onze pogingen niet succesvol hoeven te zijn, maar wel erkennen dat zij zoals het sperma samen een pad creëren waarlangs eens een nieuw concept tot ontwikkeling kan komen, dat op zijn beurt een onafhankelijke route begint.

Het is essentieel om te beseffen waar je voor staat en voorstander van bent om deze investering goed te plaatsen. De ‘mislukkingen’ op de route geven de grenzen van de vaargeul aan.