HOME DANS CONSULT LEZINGEN AGENDA CONTACT

T 0578 610 161
beweegreden@planet.nl

ANBI
De belastingdienst heeft Stichting Beweegreden erkend als Algemeen Nut Beogende Instellling.

Neem contact met ons op als u ons werk wilt steunen.

 

 

Lezingen

Anneke Wittermans geeft inspirerende lezingen en dansvoorstellingen. U kunt haar ontmoeten op diverse evenementen en festivals (zie de agenda )

  • NL
  • DE

beweegredenInspirerend en interactief

U kunt Anneke ook uitnodigen voor een lezing of dansvoorstelling bij u thuis, op een seminar, tijdens een training of bij een conferentie.

Onderwerp van de lezing of dansvoorstelling is één van de thema’s hieronder. Iedere presentatie wordt afgestemd op het publiek, de toehoorders worden actief betrokken en gevraagd mee te denken over hun eigen situatie. Deze interactie maakt dat mensen nieuwe inzichten kunnen verwerven in hun eigen processen en dat er een wezenlijke omwenteling kan plaats vinden.

Klik op de links hieronder om meer te lezen over de mogelijke onderwerpen voor een lezing of dansvoorstelling:
Vrijgeven, vieren van de verbintenissen 
Over omgaan met verlies.

Ode aan de laatste van de vrouwenlijn
Aan alle mannen en aan de vrouwen zonder dochters.

Nehalennia, Vrouwe van Schouwen
Autonome en schouwende capaciteiten van de vrouw toen en nu.

Mammae, het voedende principe
Over de boezem, borstvoeding en borstkanker.

De roep van Inanna
Sensualiteit: wonen in je schoot en staan in het lood.

Mannendans recht op en oprecht
Van idee naar concept.

Vorträge und Tanz-Aufführungen

Anneke Wittermans kommt für inspirierende Vorträge und tief beweegredenbeeindruckende Tanz-Aufführungen zu Ihnen nach Hause, zu einem Seminar, einer Veranstaltung oder einer Konferenz.
Inhalt des Vortrags oder der Tanz-Performance kann eines der untenstehenden Themen sein.
Die Präsentation wird auf das Publikum abgestimmt und es wird gebeten, über die eigene Situation zu reflektieren. Dieses Zusammenspiel bewirkt neue Einblicke und Erkenntnisse über das eigene Leben. Eine beträchtliche Wendung kann stattfinden.
Vortrag und Tanz können auch miteinander verknüpft werden.
Ein Vortrag dauert 45 bis 90 Minuten, wie Sie es wünschen. Eine Tanz-Performance  wird gegebenenfalls von anderen Tänzern ergänzt, dauert 20 bis 45 Minuten, besteht aus etwa 7 Tänzen zu einem Thema und wird mit Lyrik und Gesang bereichert.

Mögliche Themen für einen Vortrag oder eine Tanz-Performance

Freigeben, Umgehen mit Trauerprozessen und das Feiern von Verbindungen

Ode an die Letzten der weiblichen Linie, Hommage an Frauen ohne Kinder, ohne Töchter und alle Männer

Wache von Nehalennia, Autonome und wachende Kapazitäten der Frauen früher und heute

Mammae, das nährende Prinzip, Über den Busen, das Stillen und das Nährende im Leben

Das Rufen der Inanna,  Sensualität und Sinnlichkeit
Aufrecht Stehen und Wohnen im eigenen Schoß

(Übersetzung Gabriele Nirschl)

Startseite | Urtanz | Beratungsgespräch | Farben | Beratung im Einklang | Vorträge | Urtanz 2 | Freigeben | Nehalennia | Ode | Inanna | Mammae, das nährende Prinzip | Der geheime Liebhaber | Prostata, die Vorsteherdrüse | Großmutter | Haïti

Lezingen

Een lezing duurt naar wens 45 tot 90 minuten. Tijdens de lezing zal Anneke ter illustratie één of enkele van de bijbehorende dansen tonen. De dans verheldert het verhaal en biedt mijmertijd, zodat nieuwe inzichten kunnen bezinken.


mensen dansen

Dansvoorstellingen

Een dansvoorstelling duurt 20 tot 45 minuten en bestaat uit circa 7 dansen rond een bepaald thema, die aaneengeregen worden met poëzie en zang. De voorstelling wordt gegeven door Anneke, desgewenst en indien mogelijk aangevuld met andere dansers en danseressen.

 

vrijgeven het boek