HOME DANS CONSULT LEZINGEN AGENDA CONTACT

T 0578 610 161
beweegreden@planet.nl

ANBI
De belastingdienst heeft Stichting Beweegreden erkend als Algemeen Nut Beogende Instellling.

Neem contact met ons op als u ons werk wilt steunen.

 

 

Geheim minnaarschap

Geheim minnaarschap heeft een slechte naam, toch kan het van groots belang zijn. Geheim betekent niet stiekem, maar eerder verborgen.

  • NL
  • DE

beweegredenGeschenk en last

Sommige mensen hebben de neiging om verliefd te worden op mannen of vrouwen die niet single zijn. Soms mondt dat uit in een liefdesrelatie; platonisch, erotisch of seksueel van aard. Dergelijke relaties worden door de gemeenschap doorgaans niet geaccepteerd, omdat het vaak pijnlijk is voor de betrokkenen. Desondanks is het een eeuwenoud verschijnsel dat nog altijd geregeld plaats vindt en dat van grote waarde kan zijn voor alle betrokkenen. Geheim minnaarschap kan in een mensenleven van grote betekenis zijn, een geschenk en last die eenzaam gedragen wordt.

Ben je gevallen voor iemand die niet single is? Wil de ander zich laven aan jouw levenslust, wil jij je laven aan de liefde en het verlangen? Besef dat jij ruimte maakt en licht brengt, dat jij opent, sprankelt en drager bent van levenslust en levenszin. Jij raakt de ander in de essentie en maakt het leven draaglijk.

Der geheime Liebhaberbeweegreden

Es gab und gibt immer wieder Menschen, die dazu neigen, sich in Menschen, die bereits vergeben sind, zu verlieben. Manchmal führt das zu einer Liebesbeziehung platonischer, erotischer oder sexueller Natur.
Solche Beziehungen sind in der Gesellschaft in der Regel nicht akzeptiert, weil sie oft schmerzhaft für alle Beteiligten sind.

Die geheime Beziehung kann für alle Beteiligten jedoch von großer Bedeutung sein - sowohl ein Geschenk als auch eine Belastung.
Sie kann Lebensfreude und Vitalität neu entzünden, wo Leblosigkeit war.
Auf der anderen Seite bleiben manche Frauen ungewollt kinderlos, weil sie ihre fruchtbaren Jahre mit einem geheimen Liebhaber verbracht haben...

Oft sind Menschen, die einen geheimen Liebhaber haben, sehr integere Menschen, die ihre Liebe geheim halten, um der Familie oder der Karriere  des Geliebten nicht zu schaden.
Wenn wir der Person, die ein Geheimnis trägt, Achtung entgegen bringen und sie nicht verurteilen, können wir hinter dem Geheimnis den übergeordneten Wunsch erkennen, andere vor Schande zu schützen.

(Übersetzung Ilona. S)

Startseite | Urtanz | Beratungsgespräch | Farben | Beratung im Einklang | Vorträge | Urtanz 2 | Freigeben | Nehalennia | Ode | Inanna | Mammae, das nährende Prinzip | Der geheime Liebhaber | Prostata, die Vorsteherdrüse | Großmutter | Haïti


stichting beweegreden


Wat Diadans kan betekenen

Stichting Beweegreden kan essentiële levensvragen bespreekbaar maken. Helder krijgen van achterliggende motieven en het ontwikkelen van eigenwaarde. Het vrijgeven van en respect tonen voor de verschillende posities die we innemen. Moed geven om oprecht te zijn, om uit te komen en te tonen wat jouw belang is.


dansende groep

Geheimhouding

Jij zet als een bougie het leven weer in beweging, helpt levenslust ontvlammen, brengt vitaliteit. Je ontvangt niet de benefit van de relatie in materiële zin. Toch ga je akkoord met de geheimhouding  omdat je het gezin en de carrière van de ander niet wilt schaden. Sommige vrouwen blijven na een geheime relatie (ongewenst) kinderloos, omdat ze tijdens hun vruchtbare jaren verbonden zijn geweest met een man die geen kinderen met hen wilde krijgen. Kinderen zouden de relatie immers aan het licht brengen.