HOME DANS CONSULT LEZINGEN AGENDA CONTACT

T 0578 610 161
beweegreden@planet.nl

ANBI
De belastingdienst heeft Stichting Beweegreden erkend als Algemeen Nut Beogende Instellling.

Neem contact met ons op als u ons werk wilt steunen.

 

 

 Contact

 

  • Meer informatie

Meedansen of meer weten?

Neem contact met ons op:
T 0578 610 161
E
beweegreden@planet.nl

Word donateur

De belastingdienst heeft Stichting Beweegreden erkend als Algemeen Nut Beogende Instellling.
Steun ons werk met een gift op:
NL97 INGB 0004832754
tnv Stichting Beweegreden Arnhem.

 mensen dansen