HOME DANS CONSULT LEZINGEN AGENDA CONTACT

T 0578 610 161
beweegreden@planet.nl

ANBI
De belastingdienst heeft Stichting Beweegreden erkend als Algemeen Nut Beogende Instellling.

Neem contact met ons op als u ons werk wilt steunen.

 

 

 Agenda

 

Uitgebreide agenda

Voor een uitgebreider overzicht van alle activiteiten en de bijbehorden tarieven kijk u op de website van Diadans.


mensen dansen

Dansen aan zee

dansen op het strand

Dansen in het bos

dansen in het bos